În data de 12 aprilie 2023 în cadrul Departamentului Relații internaționale a facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universității de Stat din Moldova își va desfășura lucrările în format online Masa Rotundă cu genericul „Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective”. Evenimentul se va organiza în cadrul proiectelor Jean Monnet „EU Economic Diplomacy as an instrument of Foreign Policy Action” (620069) și „European Union: the Comprehensive Notion” (620918).

La Masa Rotundă sunt invitați să participe studenți, masteranzi, doctoranzi, factori de decizie din organele centrale și reprezentanți ai societății civile interesați de politica externă și securitatea Uniunii Europene. Masa Rotundă este înregistrată în lista manifestărilor științifice a USM pentru anul 2023.

Published miercuri, 12 aprilie 2023