La 15 martie 2023 a avut loc Masa rotundă „Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării”, organizată în cadrul implementării proiectului EU4ED „EU Economic Diplomacy as an Instrument of Foreign Policy Action”, 620069-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-MODULE (Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities, Selection 2020).

La discuțiile Masei Rotunde au participat reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a Moldovei, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării a Moldovei, Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, ex-Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, ex-Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, fostul rector al unei universități din Republica Moldova, directori ai întreprinderilor, specialiști de frunte în domeniul relațiilor economice internaționale (doctori habilitați în economie, profesori universitari, doctori în științe, lectori de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internațional din Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Slavonă din Moldova), experți în domeniul diplomației economice și direcțiilor sale de dezvoltare, precum și reprezentanți ai societății civile.

Membrii proiectului EU4ED exprimă recunoștință pentru ajutorul, sprijinul și participarea la organizare Mesei Rotunde următoarelor persoane distinse:

  • Rectorului Universității de Stat din Moldova, Igor ȘAROV, dr., conf. univ.
  • Prorectorului pentru Relații Internaționale, Aurelia HANGANU, dr. hab., prof. univ.
  • Prorectorului pentru Activitatea Științifică, Georgeta STEPANOV, dr. hab., prof. univ.,
  • Decanului Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Alexandru SOLCAN, dr., conf. univ.
  • Prodecanului Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Cristina MORARI, , lect. univ.
  • Șefului Departamentului Relații Internaționale, Cristina EJOVA,, conf. univ.
  • Reprezentanților tuturor serviciilor și departamentelor Universității de Stat din Moldova, care au facilitat organizarea și desfășurarea Mesei Rotunde.

 https://www.facebook.com/events/635497025014120

Invitatia 2023 zoom link Crotenco

Program Masa rotunda 15.03.2023 Crotenco

Scrin Masa rotunda 2023 pe site Crotenco

Tematica Dipl econom USM 15.03.2023 Crotenco

USM Demers Prorector 15.03.2023 Crotenco

Published miercuri, 15 martie 2023