Titlul: Diplomația economică a Uniunii Europene ca instrument al acțiunii de politică externă

Acronim: EU4ED

Numărul de înregistrare: 620069-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-MODULE

Acțiunea cheie: Activitate Jean Monnet

Tipul acțiunii: Modul academic Jean Monnet

Cererea de propuneri: EAC-A02-2019-JMO

Durata proiectului: 01/09/2020 – 31/08/2023

Beneficiar: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relații internaționale, Științe Politice și Administrative

Web: www.international.usm.md

Buget: 28.800 euro

Cursurile modulului EU4ED și numărul de ore:

 

1) Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene – 60 ore contact direct

2) Diplomația economică a Uniunii Europene – 60 ore contact direct

Obiectivele modulului EU4ED:

 

-de a forma cunoștințe studenților facultăților non-economice despre mecanismele de realizare a diplomației economice a UE, pentru a diversifica perspectivele de carieră;

-de a folosi metodele interdisciplinare și integrate în stabilirea temelor diplomației economice a UE – ca o nouă direcție în cunoașterea europeană;

-de a studia caracteristicile acțiunii de politică externă a UE pentru a forma cunoștințe despre procesul decizional în UE și a evidenția rolul UE pe arena internațională;

-de a promova dialogul între mediul academic și politicieni / grupuri profesionale / societatea civilă din Moldova;

-de a disemina informații despre UE folosind tehnologii informaționale moderne;

Activități: de a asigura predarea a două cursuri în cadrul modulului:

1) Diplomație economică a UE;

2) Acţiunea de politică externă a UE.

– de a forma cunoștințe studenților de la specialitățile non-economice despre diplomația economică a UE și acțiunea de politică externă a UE;

– de a organiza a șase mese rotunde pe tema diplomației economice a UE și a principalelor direcții ale acțiunii de politică externă a UE, cu participarea studenților, masteranzilor, doctoranzilor, instituțiilor de învățământ preuniversitar, reprezentanților societății civile și mass-media;

– de a publica anual cel puțin două articole pe tematica cursurilor modulare;

– de a edita două manuale pe cursuri modulare;

– de a participa la activități de diseminare a informațiilor la nivel național și european.

Finalități:

 

– de a desfășura prelegeri și seminare ale cursurilor modulului Diplomația economică a UE ca instrument al acțiunii de politică externă;

– de a încuraja participarea profesorilor de module la activități de diseminare a informațiilor despre diplomația europeană.

Rezultate: – de a disemina cunoștințe despre diplomația economică a UE și acțiunea de politică externă a UE în domeniul educației și cercetării;

– de a elabora curriculum-urile cursurilor universitare Diplomația economică a UE și Acțiunea de politică externă a UE;

– de a promova inovații educaționale și a îmbunătăți calitatea predării cursurilor despre Uniunea Europeană;

– de a asigura vizibilitate sporită resurselor științifice și rezultatelor cercetării privind integrarea europeană;

– de a stabili și menține cooperarea dintre mediul academic, instituțiile administrației publice centrale și societatea civilă din Republica Moldova

Produse: – 6 articole publicate;

– 2 suporturi de curs

Impactul estimat – creșterea numărului de cursuri consacrate studiilor Uniunii Europene;

– -mărirea numărului de studenți, masteranzi, doctoranzi, care vor poseda cunoștințe despre UE;

– -formarea cadrelor profesionale, care vor participa la dezvoltarea și consolidarea relațiilor dintre UE și Republica Moldova.