Liliana BENIUC, coordonator al proiectului Jean Monnet Modulul Academic EU4ED (620069), doctor în științe politice, conferențiar universitar.

2022-prezent – este lector al cursului de Integrare Europeană la facultățile non-profil a USM.

Martie 2022 – a participat în programul de mobilitate academică Erasmus+ la Universitatea Economică din Bratislava (Slovacia).

2021-2022 – responsabilă de implementarea proiectului „Mobilitate pentru studenți și personal – Mobilitatea studenților și personalului în învățământul superior”, pentru mobilitatea academică între Universitatea de Studii Europene din Moldova și Universitatea de Economie din Bratislava (Slovacia).

2020-2022 – decan al Facultății de Științe Politice și Relații Internaționale, Universitatea de Studii Europene din Moldova.

În anul 2019, Liliana Beniuc și-a susținut teza de doctorat în științe politice cu tema „Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: dimensiunea instituțională și mecanismul de realizare” (conducător științific, Victor JUC, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar).

A participat la implementarea următoarelor proiecte Jean Monnet:

2014-2017 – 542439-LLP-1-2013-1-MD-AJM-ICS – „Learning EU in Close-Up”;

2015-2018 – 564589 – EPP-1-2015-1-MD-EPPJMO-MODULE – „EU Institutional Law and the Philosophy of European Integration”;

2017-2020 – 586976-EPP-1-2017-1-MD-EPPJMO-MODULE – „Migration as a security challenge in European Union”

Autor și co-autor a 45 de lucrări științifice. Cele mai relevante sunt următoarele:

· Juc Victor, Beniuc Liliana. Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene. Chișinău: S.n., 2019, 300 p., ISBN 978-9975-146-95-1. – 22 c.a.

· Beniuc Liliana. Dreptul relaţiilor internaţionale al Uniunii Europene prin prisma prevederilor Tratatului de la Lisabona. Chişinău: IRIM, 2015. 131 p. ISBN 978-9975-56-249-2. – 8,5 c.a.

· Beniuc Valentin, Beniuc Liliana. Republica Moldova în contextul politicii de securitate și apărare comună. În: Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislație și practică. Conferință științifico-practică națională, 8 septembrie 2020, Institutul Național de Informații și Securitate ”Bogdan, Întemeietorul Moldovei”, Chișinău: Print-Caro, 2020, p. 272-281 (377 p.). (0,52 c.a.). ISBN 978-9975-56-783-1. https://sis.md/sites/default/files/comunicate/fisiere/Materialele%20conferintei%202020_1.pdf

· BENIUC, Liliana. Dimensiunea instituțională și mecanismul de realizare a acțiunii de politică extern a Uniunii Europene: studiu istoriografic. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2018, nr. 2(177), pp. 31-47. ISSN 1957-2294. Categoria B. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/68680

· BENIUC, Valentin, BENIUC, Liliana. Evoluția competențelor instituțiilor Uniunii Europene în domeniul politicii externe. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2019. nr. 1(15). pp. 9-38. ISSN 1857-4440. Categoria B. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/84750

Iuri CROTENCO, membru al echipei proiectului Jean Monnet Modulul Academic EU4ED (620069), doctor habilitat în științe economice, profesor universitar. Are o experiență de peste 30 de ani în activitatea științifică și pedagogică. A lucrat ca director de departament, decan, vice-rector și rector al universității. În prezent Iuri Crotenco predă discipline economice, inclusiv economia mondială și relațiile economice internaționale, specificul și formele integrării economice internaționale, inclusiv experiența activităților de integrare a UE.

Iu. Crotenco are o vastă experiență în coordonarea tezelor de licență și de master, precum și în studiile disertaționale ale doctoranzilor, inclusiv ale celor specializați în economie mondială și relații economice internaționale.

Iu. Crotenco este autorul a peste 200 de publicații științifice și didactice, inclusiv monografii și manuale. Cele mai relevante sunt următoarele:

· КРОТЕНКО, Юрий. Глобальная информатизация экономики и ее социально-экономические последствия. In: Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale, 24 noiembrie 2017, Chişinău. Chişinău: Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavone, 2017, VIII, pp. 22-27. ISBN 978-9975-117-41-8. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/95833

· КРОТЕНКО, Юрий. Некоторые проблемы методологии расчёта показателей развития мировой экономики. In: Relaţii internaţionale. Plus, 2015, nr. 1, pp. 71-84. ISSN 1857-4440. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/46313

· КРОТЕНКО, Юрий, ТОЛМАЧЕВА, Ирина. Региональные интеграционные формы в современной мировой экономике. In: Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie), 2012, nr. 12, pp. 139-148. ISSN 1857-1468. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/47921

· CROTENCO, Iurie. Перспективы экономического развития ЕС-27 до 2025 года как одна из предпосылок роста экономики Молдовы. In: Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării, 24-25 martie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: „Print-Caro” SRL, 2017, pp. 710-729. ISBN 978-9975-56-439-7. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/58866