La 16 martie 2021 în cadrul implementării proiectului EU4ED „EU Economic Diplomacy as an Instrument of Foreign Policy Action” a fost organizată Masa Rotundă „Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării”.

La Masa Rotundă au participat reprezentanți ai administrației publice centrale din Republica Moldova, ai comunității științifice și pedagogice, experți în domeniul diplomației economice, studenți, masteranzi și doctoranzi. Printre reprezentanții comunității științifice și pedagogice au fost angajați ai Academiei de Administrație Publică pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, Academiei de Studii Economice din Moldova, Universității de Stat din Moldova, Universității Libere Internaționale din Moldova, Universității Slavone din Moldova, Universității de Stat din Transnistria, inclusiv au participat reprezentanți mediului academic din Israel și Azerbaidjan.

Proiectul „EU Economic Diplomacy as an Instrument of Foreign Policy Action”, 620069-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-MODULE se realizează în perioada 2020-2023 în cadrul Departamentului Relații internaționale, Facultatea Relații Internaționale, Științe politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova. Scopul proiectului este de a disemina informații despre integrarea europeană, Uniunea Europeană și de a oferi cunoștințe suplimentare studenților ciclului I de la facultăți neeconomice privind diplomația economică a UE, pentru a crea mai multe oportunități de carieră.

https://www.facebook.com/events/197603345457740?ref=newsfeed

Masa rotunda 16.03.21

Masa rotunda 16.03.21

Published marţi, 16 martie 2021