1. BENIUC, Valentin, BENIUC, Liliana. Procesul de integrare europeană se bazează pe o politică de securitate comună Uniunii Europene. În: Studii naționale de securitate. 2020. nr. 1(1). pp. 169-183. ISSN 2587-3822. DOI: 10.5281/zenodo.3989426 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/127167
  2. BENIUC, Liliana, BEN HAMOO, Miriam. The immigration models from social – political perspective. In: Studii naționale de securitate, 2020, nr. 2(2), pp. 95-101. ISSN 2587-3822. DOI: 10.5281/zenodo.4468681 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/136599
  3. BENIUC, Liliana. Rolul Uniunii Europene în asigurarea păcii și securității internaționale. In: Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice, 25 februarie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Notograf Prim”. 2021. Ediția 6. pp. 26-30. ISBN 978-9975-3346-8-6. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145841
  4. BENIUC, Liliana, MOSCVICIOV, Leonid. „Trio asociat” ca formă de cooperare și dialog consolidat în cadrul Parteneriatului Estic. In: Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration: 4th International Conference, Ed. 4, 3-4 decembrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2021, Ediția 4, Vol.1, pp. 284-287. ISBN 978-9975-3527-1-0. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/155231
  5. BENIUC, Liliana. Impactul războiului din Ucraina asupra politicii externe a Uniunii Europene. In: Integrare prin cercetare și inovare.: Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale, 10-11 noiembrie 2022, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2022, SU, SS, pp. 227-229. ISBN 978-9975-62-470-1. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/174205
  6. BENIUC, Liliana. Angajamentele Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului la nivel mondial. In: Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization, Ed. 2, 4-5 martie 2022, Chişinău. Chişinău: University of European Studies of Moldova, 2022, Ediția 2, Vol. 1, pp. 213-219. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/171929
  7. BENIUC, Liliana. Acțiunile externe ale Uniunii Europene de prevenire a unor forme de discriminare. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova, 2023, pp. 77-81. ISSN 2435-1114. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/184036
  8. , CROTENCO, Iurie, MASRI, Bushra. The neo – realistic approach in modern economic immigration policy.In: Relaţii internaţionale. Plus, 2020, nr. 1(17), pp. 215-219. ISSN 1857-4440. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/104085
  9. CROTENCO, Iurie, MASRI, Bushra. Подход, основанный на теории неореализма в современной экономической миграционной политике.In: Relaţii internaţionale. Plus, 2020, nr. 1(17), pp. 91-96. ISSN 1857-4440. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/104067
  10. КРОТЕНКО, Юрий, РАЙЛЯН, Ина. Экономическая дипломатия и ее трансформация (современный европейский взгляд). In: Relaţii internaţionale. Plus, 2022, nr. 2(22), pp. 24-29. ISSN 1857-4440. DOI: 10.52327/1857-4440.2022.2(22).02 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/185872
  11. КРОТЕНКО, Юрий. Tеоретические аспекты современной экономической дипломатии.In: EcoSoEn, 2023, nr. 1, pp. 5-12. ISSN 2587-344X. DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.01 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/174647